Cyprysik groszkowy ‘Squarrosa’

Roślina formowana od początku przeze mnie, jedynie przez cięcie od 2008 roku.

W roku 2012 cyprysik formowany 2 razy (fot. 1 i 2). Forma utrzymana choć nadal nie wiem co zrobić z najniższym piętrem gałęzi, fot 3. – 2013. W sezonie 2014 dalszy wzrost i cięcie (fot. 4) i tak samo w 2015r. (fot. 5).

Rok 2016 nie zakończył się spektakularnymi zmianami (fot. 6). Dalsza praca nad kształtem chmurek.

Cięcie w czerwcu 2017 roku (fot. 7 i 8) przyniosło uzyskania zamierzonej formy rośliny. Teraz pozostaje utrzymać jego kształt bez wpływu na wygląd cyprysika i jego kondycję.

Facebook