Modrzew europejski 1

Modrzew trafił pod moją opiekę w zeszłym roku (fot. 1). W roku 2014 był przycinany jedynie zachowawczo. Wiosną 2015 r. w stanie bezlistnym przeszedł większe przeformowanie. Spłaszczone zostały wszystkie piętra i rozłożony na odciągach wierzchołek (fot.2).

Rok 2015 to praca nad polepszeniem kształtu chmurek. Wiosną 2016 r. przyszedł czas na kolejne przycięcie i wykonanie nowych odciągów.  Fot. 3 przedstawia stan przed a  fot. 4 po formowaniu. W lecie kolejne przycięcie. Porównując stan z 2014 r. jest zdecydowana poprawa. Stan przed i po w lipcu 2016 r. – fot 5 i 6.

Facebook