Sosna Czarna 3

Od 2014 roku formuję sosny i inne drzewa w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu. Sosna czarna jest na początku swojej drogi, pod moją opiekę trafiła już wstępnie ukształtowana. Plan to stworzenie głównej gałęzi nad pawilonem poczekalni i dalszy rozwój korony. Stan w 2009 r.  -fot. 1, rok 2017 – fot. 2.

Facebook